سوگواره چهارم-عکس 5-علی افشار-آیین های عزاداری

توضیحات

جزئیات

  • 37
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

برچسب ها

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره اول-عکس 2-محمد عباسی-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 91-سید لطفعلی رادخانه-جلسه هیأت یادبود سوگواره پنجم-عکس 4-محمد رضا  شاهدی-جلسه هیأت سوگواره اول-عکس 2-سید مهرداد شریفی-جلسه هیأت سوگواره اول-عکس 9-عصمت یادگاریان-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 8-سجاد جوکار-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 100-امیر قیومی-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 2-محمد ساجدی زاده-جلسه هیأت یادبود سوگواره دوم-عکس 15-توحید عزیزی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-پوستر 10-غلام رضا پیرهادی-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 29-هادی فائزی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 47-محمد حسین صادقی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 22-سید یحیی طباطبائی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-پوستر 25-مهدی شهربافی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره دوم-عکس 6-سید علیرضا قاهانی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 67-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 3-عطیه شعبانی-جلسه هیأت هیأت کودک سوگواره سوم-عکس 4-محمد وحيدي-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا