سوگواره اول-پوستر 5-محسن پاکاری-پوستر هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 38
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

برچسب ها

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-عکس 32-رحیم حاج حیدری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 10-علی سپهریان-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 2-محمد حسین ابراهیمی ورکیانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-پوستر 45-محدثه عامری-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره چهارم-عکس 4-حامد امامی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 7-مصطفی میرزائی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره اول-عکس 1-زهرا ایمان زاده-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 16-هادی فائزی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 19-مهدی نوری-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 56-امیر قیومی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 11-هیئات گروه موزیک هیئات گروه موزیک-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 6-احسان محمودی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 11-علی سهرابی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 13-مریم عسگری-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 19-;مهناز  محمدزمانی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 3-میترا حاجی علی عسگری-جلسه هیأت یادبود سوگواره پنجم-عکس 4-نسترن  دیزایی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 2-سیده نیلوفر محمودیان-جلسه هیأت یادبود