سوگواره چهارم-پوستر 50-حسین دیواندری-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 71
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 18-هادی سیاوش کیا-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 40-جلال صابری-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 1-امید عابدی نیا-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 11-نوراله منوچهری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره دوم-عکس 9-سیروس پیرویسی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 7-متین علیپور-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 24-روح ا...  مهاجر-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-پوستر 4-هادی مرادی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره دوم-عکس 8-محمد رضا غفاری-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 12-حسین ساکی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-پوستر 22-جواد غدیری-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره سوم-عکس 47-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-پوستر 2-حمید  گندمی -پوستر عاشورایی سوگواره سوم-پوستر 33-مریم ابراهیمی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره چهارم-عکس 19-هادی جروقی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 1-روح الله ذبیحی-جلسه هیأت یادبود سوگواره چهارم-عکس 107-محسن مرادی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 117-امیر قیومی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا