سوگواره چهارم-پوستر 4-محمدرضا چیت ساز-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 198
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-پوستر 2-محمد امین جوادی -پوستر عاشورایی سوگواره دوم-پوستر 5-محمد اسماعیلی رنانی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره دوم-عکس 2-هومان هایزاده-جلسه هیأت یادبود سوگواره چهارم-عکس 27-مهدی ربیعی فرادنبه-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 2-مریم حسنی برچلویی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 2-محمد
 اناری
-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 61-توحید نورالهی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 35-پرویز گلی زاده-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 14-علی  حسنعلی زاده-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 89-حسین رضائی سردره-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 18-علی دهقان-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 61-روستای بهارستان-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 2-احمد هاشمیان- جلسه هیأت قدیمی کهن سوگواره چهارم-عکس 3-الیاس زریابی حسن کیاده-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 192-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 7-مهرداد زیارانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 34-پوستر هیأت مکتب الحسین بهشهر-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-پوستر 35-جواد غدیری-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت