سوگواره سوم-پوستر 44-محمد حسن غضنفری هرندی-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 62
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره پنجم-عکس 45-احسان ارباب پوری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 30-مجید پناهی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 59-محمدرضا  جباری-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 31-پرویز گلی زاده-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 27-محمد جعفری-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-پوستر 5-محمد افشار-پوستر عاشورایی سوگواره دوم-عکس 17- قربانی-جلسه هیأت یادبود سوگواره دوم-عکس 14-عبدالمجید قوامی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-پوستر 26-ناصر خصاف-پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره اول-عکس 8-محمد عباسی-جلسه هیأت عکس اینترنتی سوگواره سوم-عکس 20-سیده هاله حیدری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 1-سیدامیرهاشم دهقانی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 4-ملیکا فراهانی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 15-علی اصغر  فیض الهی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 14-مهدی بیگی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 4-حامد زریو-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 3-هیئات گروه موزیک هیئات گروه موزیک-جلسه هیأت فضای داخلی