سوگواره پنجم-پوستر 52-محمدرضا ایزدی-کتیبه هیآت

توضیحات

جزئیات

  • 114
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-عکس 3-مصطفی حسن زاده-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 3-کمیل هدایت فر-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره اول-عکس 1-محمد جواد پاکردان-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 10-علی اصغر  فیض الهی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-پوستر 3-علیرضا حزنیان-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره چهارم-پوستر 16-مهدی شهربافی-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 11-مسعود قائمی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 2-محمد قربانعلی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 21-حنانه خالقی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-پوستر 37-محمدرضا ایزدی-پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره اول-عکس 9-عصمت یادگاریان-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 28-سجاد صادقی آرانی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 8-سمانه ابكمي-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 11-راضیه آقا بابائیان-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-پوستر 2-همایون صفت زاده-دکور هیأت سوگواره سوم-عکس 3-سحر کاوه-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره اول-عکس 8-محسن مرادی-جلسه هیأت سوگواره سوم-پوستر 2-حسن علی پور-پوستر اطلاع رسانی هیأت