سوگواره چهارم-پوستر 4-محمدجواد تیرانداز-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 142
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 2-میراسداله موسوی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 14-ابراهیم وکیلی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره اول-عکس 6-سید مهرداد شریفی-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 15-اصلان اصلانی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 50-محمدرضا  جباری-آیین های عزاداری سوگواره دوم-پوستر 59-جواد غدیری-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 5-محمد مهیمنی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 141-روح اله پورسامانی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 7-مهدی حمله دار-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 1-ابوالفضل فلاح-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 4-محبوبه کمالی فرد-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 28-سید صالح پورمعروفی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 1-نجفیان -جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 9-هادی دهقان پور-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 5-سید وحید آزمون-جلسه هیأت قدمی و کهن سوگواره چهارم-پوستر 2-صادق محمدی-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 1-علی مجید ناتری-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 18-معصومه  فریبرزی-جلسه هیأت فضای بیرونی