سوگواره اول-پوستر 1-سید کمال حاتمی-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 43
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 5-قیلچ -جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 9-مهدی کاشانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 28-سیدصدرالدین سیدصبوری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 10-زینب شریعتمدار-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 31-محمد عباس نژاد فرد-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-پوستر 9-عرفان موحدی پارسا-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 15-مریم رسولی براردهی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 140-حسین رضائی سردره-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 4-احمد حسنی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 3-حمید  عزیزی خانقاهی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 70-داود ايزدپناه-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 128-احمدرضا کریمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 6-مهدی جعفری-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 10-علی اصغر جمشیدزاده لرده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 87-محسن مرادی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 43-محمد عباس نژاد فرد-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 26-مرضیه مکرمی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-پوستر 72-رحیم حاج حیدری-پوستر اطلاع رسانی هیأت