سوگواره اول-پوستر 1-سید کمال حاتمی-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 28
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-پوستر 5-فرزان  دانادیمان-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 43-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 3-مریم کامیاب-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 3-مجتبی کریمی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-پوستر 1-علی حسین زاده جلودار-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 45-پویا بیات-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 27-حسین کرمیان-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 39-مجید افشانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 37-محمد صابر نژاد شاهرخ ابادی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 2-مصطفی قریجانلویی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 18-فرهاد کسائی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 180-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 9-مهیار ترکمن-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 50-مهرداد  حسنی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 46-داود ايزدپناه-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 4-معصومه
 اناری
-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره اول-عکس 1-مریم  رضاییان-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 30-محمد جواد نیکوفرد-آیین های عزاداری