سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 8-امیر صالحی-جلسه هیأت یادبود سوگواره پنجم-عکس 22-محمدرضا بهمرام-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 2-مسعود جعفری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 55-مجید حجتی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 5-روح اله  لکزایی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 44-فائزه  بختیاری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 121-علی ناصری-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 9-احسان مهدیان-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 60-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 44-محمدامین غفاری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 20-امیر مجد-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 97-امیر قیومی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-پوستر 44-مریم ابراهیمی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره دوم-عکس 4-حسین ملکی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 2-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 37-سید احسان مرتضوی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 6-احمد قارداش پور طرقی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 24-علیرضا نجاتی-جلسه هیأت فضای بیرونی