سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 131-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 6-ابراهیم طالبی-جلسه هیأت یادبود سوگواره دوم-عکس 1-یاسمن برومند منش-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 23-مسعود ماکاوند-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 6-حسن تورانى-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 168-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 36-سید یحیی طباطبائی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 1-محمد تواره-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-پوستر 12-محمد تقی پور-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 13-فرشید رحیمی کلهرودی-جلسه هیأت سوگواره دوم-پوستر 6- رئیسی-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره سوم-عکس 22-مهدی حسینی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 52-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-پوستر 7-حمیدرضا بداقی-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 56-محمد حسین صفری رودبار-جلسه هیأت سوگواره چهارم-پوستر 3-sepehr asvar-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 7-عبدالمجید اسماعیلی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 37-محمدرضا پارساکردآسیابی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا