سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 83-روستای بهارستان-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 7-سمانه ابراهیمیان -آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 16- رضایی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 17-مهدی پدرام خو-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 7-زهرا موسوی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 23-جهانگیر سرزارع-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 8-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 16-سیاوش وفایی نژاد-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 41-اسحاق آقایی منصور اباد-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 12-حسین یونسی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-پوستر 36-مریم ابراهیمی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره سوم-عکس 17-محمد جواد نیکوفرد-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 3-حسام بختیاری-جلسه هیأت قدمی و کهن سوگواره سوم-عکس 3-فرهاد کسائی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 6-یوسف اکبری پابندی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 31-یاسین سلطانی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 15-سهیل زندآذر-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 1-نگار اله مرادي-آیین های عزاداری