سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-پوستر 2-زهرا یلمه علی آبادی-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-پوستر 1-فاطمه صالحی هیکویی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره سوم-عکس 7-محمد ابراهیمی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-پوستر 3-محمد صمدی-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 15-مهدی برآبادی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 56-توحید نورالهی-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 62-امیر قیومی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 13-علی  قویدل-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 15-بهنام  احمدخانی-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 6-سیاوش وفایی نژاد-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 8-حسن امیدی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 26-روزبه فکوری-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 3-محمدهادی خسروی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 35-جابر غلامی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 6-حسین فنودی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-پوستر 3-جواد  عبدلی-پوستر اطلاع رسانی جلسه هفتگی هیأت سوگواره سوم-پوستر 39-مریم ابراهیمی-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 24-سید ولی  شجاعی لنگری-آیین های عزاداری