سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-عکس 18-اکبر یوسف پور-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 10-امیرحسین کلهری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 3-مهسا اسدپور زینالی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 5-بهنام  احمدخانی-جلسه هیأت سوگواره اول-عکس 1-ابراهیم کرامت-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 11-محمدهادی خسروی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 5-مهدی  رحمانی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-پوستر 1-رضا اخترشناس-پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره سوم-عکس 13-حمید اسماعیل زاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 38-محمدرضا  جباری-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 123-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 29- احمد عسگری زاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-پوستر 13-امیرعباس به جامه-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 9-علی سهرابی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 1-مهدی مرادی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-پوستر 54-جلال صابری-پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره پنجم-عکس 6-محمدحسین بابازاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-پوستر 1-محمدحسین غزنوی-پوستر اطلاع رسانی هیأت