سیاست حفظ حریم خصوصی

با تکمیل و ارسال «فرم ثبت هیأت» و «فرم ارکان هیأت» که در همین سایت موجود است، نام شما و هیأتتان در زمره هیأت‌های مرتبط با مشعر ثبت شده و زمینه ارتباط بیشتر، ارسال بسته‌های بعدی و سایر محصولات فراهم می‌شود. هم‌چنین برای آشنایی بیشتر، پس از ارسال این کاربرگ، حتماً گزارشی کامل از فعالیت‌های هیأت، تولیدات، محصولات فرهنگی و... به نشانی جامعه ایمانی مشعر ارسال فرمایید

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 9-حبیب اله خرمی کاخکی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-پوستر 2-مهدی شهربافی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره پنجم-عکس 5-افشین محمدی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-پوستر 16-حامد نجات-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره پنجم-عکس 8-امیر حسین رنجبر-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 4-محمد فواد تقی زاده-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 22-سلیمان گلی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 8-مجید فریدونی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 5-فاطمه عاقل زاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 20-وحید مومن زاده خولنجانی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 27-احمد هاشمیان-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 25-احمد قره داغی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 5-صادق قلیچ لی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 2-علی منتظران-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 3-فرشید رحیمی کلهرودی-جلسه هیأت سوگواره سوم-پوستر 8-غلام رضا پیرهادی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره سوم-عکس 3-مهدی موحدیان-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 9-محسن بانشی-جلسه هیأت فضای بیرونی