برچسب گذاشته شده توسط تصویر مداح و سخنران

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-عکس 48-علی دوست-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره اول-عکس 3-علیرضا خلیفه-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 11-امین ناصح تبار-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 5-هادي فراهاني-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره اول-پوستر 6-محسن پاکاری-پوستر هیأت سوگواره اول-عکس 5-فائزه ذوالفقاری-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 13-عقیل مهقانی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 25-فرهاد کسائی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 9-محمد حسن غضنفری هرندی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 89-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت سوگواره پنجم-پوستر 35-مهدی شهربافی-دکور هیأت سوگواره اول-پوستر 7- عچرش-پوستر هیأت سوگواره سوم-عکس 101-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 33-احمدرضا کریمی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 1-محمد حیدریان-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 2-محمدرضا رستمي-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 17-محمدامین غفاری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 1-شیدا یزدانجو-جلسه هیأت فضای بیرونی