برچسب گذاشته شده توسط روحانی

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 90-امیر حسین علیداقی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-پوستر 24-امید عباسی-پوستر عاشورایی سوگواره دوم-عکس 51-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-پوستر 5-مرتضی جعفرزاده-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره چهارم-عکس 42-سیدمحسن سجادی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 3-آنیتا حسنعلی زاده-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره دوم-عکس 10-جاوید خدمتی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 3-سید آیدین موسوی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 34-محمد شهبازی-جلسه هیأت هیأت کودک سوگواره سوم-عکس 8-محمدرضا پارساکردآسیابی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 20-وحید وادی السلامی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 10-محبوبه خستو-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 17-کیانوش سعادتی-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 4-سیده نساء سبحانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 1-سیدمسیح مساوات-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 198-حسین رضائی سردره-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 15-عابدین مهکی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 12-محمد مهدی ابراهیمی مدوار-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا