برچسب گذاشته شده توسط مداحی

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره پنجم-عکس 110-علی دهقان-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 16-مهدی نجفی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 113-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 60-سید محمد جواد صدری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 16-زینب شریعتمدار-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 1-جواد علی ابراهیمی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 6-سید سهیل  سیدین-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 14-حسین جمالی-جلسه هیأت یادبود سوگواره چهارم-عکس 113-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره اول-عکس 6-سید مهرداد شریفی-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 28-رضا فلاحی مطلق-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 5-مهدی عاقلی-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 42-صالح پورسالم-جلسه هیأت یادبود سوگواره چهارم-عکس 3-بهرام صدیق زاده-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 37-مرتضی امین الرعایایی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 29-جاوید خدمتی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 2-بهروز سعیدی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 25-آمنه محمدی-جلسه هیأت