برچسب گذاشته شده توسط میلاد امام سجاد

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 13-محمدحسن باقری-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 6-محمد امین خلیفه شوشتری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 2-سید حامد جعفری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 23-مهدی مهینی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 12-زهرا صادقی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-پوستر 1-علی گلذار-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره چهارم-عکس 1-هبت الله کریمی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 34-محمد صابر نژاد شاهرخ ابادی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-پوستر 22-مهدی جلالی-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره پنجم-عکس 45-احسان ارباب پوری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 4-امین اشرف گنجوئی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 59-امیر عنایتی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-پوستر 6-مرتضی جعفرزاده-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره چهارم-عکس 8-منصوره رم یار-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 2-مهدی مهرپویان-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 8-محسن فرجامی -جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 34-سید محمود حسینی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 17-سید محمد جواد ضمیری هدایت زاده-جلسه هیأت فضای بیرونی