برچسب گذاشته شده توسط نام مداح

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره چهارم-عکس 9-سجاد صفری دهکردی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 2-یاسین سلطانی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 4-مهسا اسدپور زینالی-آیین های عزاداری سوگواره اول-عکس 7-محمد عباسی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 8-سمیرا اکبریان-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-پوستر 21-محمد هاشم پور-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره سوم-پوستر 2-محمدصادق محمدپور میر-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 4-هانیه میرزایی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 6-روح الله جاویدی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 29-مجید فریدونی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 12-محمد
 اناری
-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 34-جواد ایزدی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 13-محمد شهبازی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 2-ساسان جوادنیا-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-پوستر 5-سعید ولی نژاد-پوستر عاشورایی سوگواره دوم-عکس 10-مجید خالقی مقدم-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 13-حسین  کشکولیان-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-پوستر 1-مهدی تقی یی-پوستر عاشورایی