برچسب گذاشته شده توسط نشان هیأت

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره پنجم-عکس 6-جواد زارعی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 3-ملیحه تولّایی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 7-مهرداد  حسنی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-پوستر 3-محمدحسین پورعلیجان-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره سوم-پوستر 8-صادق بهدانی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره پنجم-عکس 115-امیر قیومی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 4-اعظم داداشی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 147-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 27-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 7-بهزاد بهروزنیا-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 7-توحید ابراهیمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 5-علی  سلمانی قلیچی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 7-محمد رضا پارسا-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره دوم-عکس 11- رضایی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 35-وحید وادی السلامی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 3-سید سعید موسوی درآمدی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 4-حسین امینی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 100-سید محمد جواد صدری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا