برچسب گذاشته شده توسط یاد بود

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 9-مجید پناهی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 2-بهنام  احمدخانی-جلسه هیأت سوگواره دوم-پوستر 46-سید صالح پورمعروفی-پوستر عاشورایی سوگواره سوم-عکس 2-مهدی موحدیان-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-پوستر 4-سیدمحمدسجاد واعظ برزانی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره پنجم-عکس 101-حسین رضائی سردره-جلسه هیأت سوگواره سوم-عکس 8-حسین استوار -آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 4-امیر شجاع زاده-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 38-مریم قاسمی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 9-علرضا قمری-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 2-سیده فریده میرمرسلی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-پوستر 22-حسین تیرانداز-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره پنجم-عکس 36-ناصر گل نظری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 11-علی حسنعلیزاده-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-پوستر 19-حسین  بلالی-پوستر اطلاع رسانی هیأت سوگواره پنجم-پوستر 2-مهدی  رستمی-پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره دوم-عکس 3-مجید روئین فرد-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-پوستر 5-میلاد غضنفری-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت