شرایط خدمات

جامعه ایمانی مشعر» حلقه‌ای دوستانه برای حضور هیأت‌های کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون هیأت‌های حسینی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه هیأت‌های سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این جامعه بزرگ ایمانی، ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمام هیأت‌ها در سراسر کشور است که امکان پیشرفت کمی و کیفی هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای نیل به جایگاه هیأت تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌کند

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 83-روستای بهارستان-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 7-سمانه ابراهیمیان -آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 16- رضایی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 17-مهدی پدرام خو-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 7-زهرا موسوی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 23-جهانگیر سرزارع-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 8-محمدرضا  خسروی چاهک -جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 16-سیاوش وفایی نژاد-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 41-اسحاق آقایی منصور اباد-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 12-حسین یونسی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-پوستر 36-مریم ابراهیمی-پوستر اطلاع رسانی سایر مجالس هیأت سوگواره سوم-عکس 17-محمد جواد نیکوفرد-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 3-حسام بختیاری-جلسه هیأت قدمی و کهن سوگواره سوم-عکس 3-فرهاد کسائی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 6-یوسف اکبری پابندی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 31-یاسین سلطانی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 15-سهیل زندآذر-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 1-نگار اله مرادي-آیین های عزاداری