شرایط خدمات

جامعه ایمانی مشعر» حلقه‌ای دوستانه برای حضور هیأت‌های کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون هیأت‌های حسینی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه هیأت‌های سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این جامعه بزرگ ایمانی، ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمام هیأت‌ها در سراسر کشور است که امکان پیشرفت کمی و کیفی هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای نیل به جایگاه هیأت تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌کند

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره سوم-عکس 15-علی  حسنعلی زاده-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 10-احمد تاجی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 11-امین شریفی-جلسه هیأت هیأت کودک سوگواره چهارم-عکس 18-مهرداد ربیع لاله-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 8-امید عابدی نیا-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 20-میلاد نریمانی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 1- مهاجر-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 31-علی دهقان-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 171-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 1-mostafa roudaki-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 77-علی دهقان-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 8-mohammadreza salehi-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 5-سجاد بازرگان-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 1-زمان قلی پور شوشتری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-پوستر 5-زینب کلیج -پوستر های اطلاع رسانی محرم سوگواره سوم-عکس 6-مهدی کشایی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 27-علی بیات-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 59-محسن مرادی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا