شرایط خدمات

جامعه ایمانی مشعر» حلقه‌ای دوستانه برای حضور هیأت‌های کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون هیأت‌های حسینی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه هیأت‌های سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این جامعه بزرگ ایمانی، ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمام هیأت‌ها در سراسر کشور است که امکان پیشرفت کمی و کیفی هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای نیل به جایگاه هیأت تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌کند

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 131-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 6-ابراهیم طالبی-جلسه هیأت یادبود سوگواره دوم-عکس 1-یاسمن برومند منش-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 23-مسعود ماکاوند-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 6-حسن تورانى-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 168-محمد کشاورز-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 36-سید یحیی طباطبائی-آیین های عزاداری سوگواره دوم-عکس 1-محمد تواره-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-پوستر 12-محمد تقی پور-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 13-فرشید رحیمی کلهرودی-جلسه هیأت سوگواره دوم-پوستر 6- رئیسی-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره سوم-عکس 22-مهدی حسینی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 52-مهدی تیرانی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-پوستر 7-حمیدرضا بداقی-پوستر عاشورایی سوگواره پنجم-عکس 56-محمد حسین صفری رودبار-جلسه هیأت سوگواره چهارم-پوستر 3-sepehr asvar-پوستر عاشورایی سوگواره چهارم-عکس 7-عبدالمجید اسماعیلی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 37-محمدرضا پارساکردآسیابی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا