شرایط خدمات

جامعه ایمانی مشعر» حلقه‌ای دوستانه برای حضور هیأت‌های کشور عزیزمان است که با پیوستن روزافزون هیأت‌های حسینی می‌رود تا محفلی بزرگ برای همدلی و هم‌سویی همه هیأت‌های سراسر کشور باشد. مهم‌ترین تأثیر این جامعه بزرگ ایمانی، ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمام هیأت‌ها در سراسر کشور است که امکان پیشرفت کمی و کیفی هم افزایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر همه اعضا را برای نیل به جایگاه هیأت تراز انقلاب اسلامی فراهم می‌کند

نگارخانه هیات

جستجوی تصویر

تصویر ویژه

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره دوم-عکس 2-فرشید پراوین-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 11-محمد مهدی علی پور-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 2-محمد رضا (امید) آقائی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 25-ابراهیم طالبی-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 4-محمد عباس نژاد فرد-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 20-پویا بیات-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره چهارم-عکس 7-محمد مهدی ابراهیمی مدوار-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 29-امین  رحمانی-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 61-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 9-عبدالصمد اسفندیاری -جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره سوم-عکس 24-محسن قائمی امیری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره چهارم-عکس 1-احسان اله  منصوریان-جلسه هیأت یادبود سوگواره چهارم-عکس 13-زهرا يكه فلاح-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 25-علی  سلمانی قلیچی-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 3-فاطمه عاقل زاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 210-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 141-علی ناصری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 22-سید محمد حسین موسوی نژاد-آیین های عزاداری